Miben segíthet a szakszolgálat?

A ZALA VÁRMEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÁLTAL NYÚJTOTT PÁLYAVÁLASZTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

A pedagógiai szakszolgálatok kötelezően ellátandó feladata a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás során megvalósul a tanuló adottságainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerű vizsgálata, és ennek eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás keretében nyújtott tájékoztatás elősegíti a tanuló pályaválasztását, figyelembe véve a tanuló személyes tulajdonságait, érdeklődését és a foglalkoztatási lehetőségeket. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás a fentieken túlmenően tájékoztató kiadványokkal segíti az iskolai pályaorientációs tevékenységet.

Szakszolgálatunk a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás keretében a következő tevékenységeket végzi:

 • tanácsadás keretében iskolaválasztás ajánlása;
 • a tanuló pályaválasztásának elősegítése;
 • az iskolák pályaorientációs tevékenységének segítése (tájékoztatás, kiadványok, továbbképzések);
 • pályaorientációs vélemény elkészítése;
 • tájékoztatás nyújtása a továbbtanulási és foglalkoztatási lehetőségekről a szülőknek és gyerekeknek;
 • egyéni és csoportos tanácsadás;
 • pályaválasztási rendezvényeken és kiállításokon való részvétel;
 • tanulók önálló döntésének elősegítése;
 • tanulók kérdőíves felmérése;

Mindezek a feladatok ingyenesen igénybe vehető szolgáltató tevékenységünk során valósulnak meg, melynek keretein belül információs szaktanácsadási szolgáltatást és un. komplex szaktanácsadási szolgáltatást nyújtunk a tanulók számára.

Az információs szaktanácsadás azoknak a 13-18 éves tanulóknak ajánlott, akik úgy érzik információ vagy érdeklődés hiányában bizonytalanok pályaválasztási döntésüket illetően. A tanácsadáson a megalapozott pályaválasztási döntés érdekében pedagógiai tanácsadó beszélgetés történik a továbbtanulási és pályaválasztási lehetőségekről, oktatási intézmények kínálatáról, a pálya- és iskolaválasztási esélyekről, a pályák és foglalkozások tartalmáról és a hiányszakmákról. A tanácsadáshoz időpont egyeztetés szükséges a Zala Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat honlapján található elérhetőségeken.

A Komplex szaktanácsadás 7. osztályos tanulók számára érhető el egyéni vagy csoportos formában.

A csoportos pályaorientációs szaktanácsadás – szülői beleegyezést követően – a tanuló köznevelési intézményében történik. A szaktanácsadás során képességvizsgálatot végzünk, melynek célja:

az érdeklődés feltérképezése, differenciáltságának meghatározása;

 • a pályaválasztás szempontjából releváns képességek vizsgálata (erősségek és akadályozó, a döntést korlátozó tényezők);
 • az egyéni motivációk, értékek megismerése;
 • a döntéssel kapcsolatos ambivalencia feltárása;
 • az érdeklődés és a képességstruktúra egymáshoz való viszonyának meghatározása;
 • a személyiség és a munkaprofil összevetése, a kapcsolódó iskolatípus meghatározása;
 • valamint javaslat készítése.

A továbbtanulási, pályaválasztási javaslat alapján a tanuló és szülője információt kap a tanulási teljesítmény, a képességprofil és az érdeklődés egymáshoz való viszonyáról.

Mindezen információk alapján fogalmazzák meg a továbbtanulási, pályaválasztási javaslatukat, szükség esetén javaslatot tesznek az egyéni pályaorientációs szaktanácsadáson való részvételre is.

Az egyéni pályaorientációs szaktanácsadás a Zala Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyén, illetve Nagykanizsai Tagintézményében történik. A tanácsadást végző szakember segítséget nyújt a tanuló és a szülő számára tanuló személyiségéhez, képességeihez leginkább illeszkedő lehetőségek kiválasztásában.

A tanácsadás legfontosabb eszköze a beszélgetés, melynek során a szakemberek összegyűjtik a klienssel és a problémával kapcsolatos információkat. A tanácsadás célja, hogy elindítsuk a hozzánk forduló fiatalokat a lehetőségeken belüli legjobb megoldások felé. Az egyéni szaktanácsadás keretében megvalósulhat a tehetséges, illetve a bármely szempontból különleges bánásmódot igénylő tanulók személyre szabott megsegítésére is.

Szeretnénk kiemelni, hogy a pályaválasztási döntésben való bizonytalanság az életpálya-építési folyamat ezen pontján gyakori, az életkorból adódó jelenség. Hasonló szituáció várhatóan még többször kialakul az életünk során. Fenti szolgáltatásaival a Zala Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat a konkrét pályaválasztási döntési folyamat támogatásán túl – a szükséges kompetenciák megerősítésével – a későbbi pályaválasztási döntések meghozatalához is segítséget kíván nyújtani.