Tisztelt Szülők! Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat valamennyi helyiségében az intézményben tartózkodás teljes időtartama alatt az arcmaszk használata a felnőttek (alkalmazottak és szülők, jogi képviselők, látogatók) számára kötelező.

Az Intézmény közösségi helyiségeiben való tartózkodás, valamint a szakszolgálati ellátások során gyermekek, tanulók részére az arcmaszk használata abban az esetben kötelező, ha ezt a gyermek, tanuló életkora, állapota és az ellátás jellege lehetővé teszi.

 

Kedves Szülők!

Egy új élet, egy gyermek születése a családban a legnagyobb örömök közé tartozik. Ahogy az egyes ember, úgy minden család is különböző, egyedi és megismételhetetlen, a maga gyengeségeivel, erősségeivel, vágyaival, terveivel, reményeivel és lehetetlenségeivel együtt. Vannak családok, amelyek egészséges normálisan fejlődő gyermeket nevelnek és vannak családok, amelyekben a gyermek különleges figyelmet igényel. Ez a figyelem vonatkozhat a gyermek egész személyiségére, beszédére, mozgására, tanulási folyamataira, magatartására, szocializációjára, stb.

Intézményünk, a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat segít a szülőknek a felmerülő kérdések megválaszolásában, fejlesztési lehetőségeket kínál fel, együttműködve a családokkal. Nagyon fontos a korai felismerés, a szakember mielőbbi találkozása a gyermekkel, a komplex terápia elindítása a hatékony fejlesztés érdekében.

Minden gyermeknek, így a különleges figyelmet igénylőknek is joga van ahhoz, hogy jól érezze magát, s ahhoz is, hogy rosszul: egyaránt joga van a kudarchoz és a sikerhez, joga van mosolyogni, és joga van sírni. Minden gyermeknek joga van az egyenlő bánásmódhoz.

Szakmai feltételeink adottak az összetett problémák feltárására és megoldására pszichológusok, gyógypedagógusok, logopédusok, fejlesztő pedagógusok, családterapeuták, gyógytestnevelők állnak rendelkezésre.

Gellén Melinda
főigazgató