www.zalaszakszolgalat.hu  
 
Intézményvezetés Aktualitások
Kapcsolat, nyitva tartás Székhely és tagintézmények
Különös közzétételi lista Pályázatok
Letölthető nyomtatványok Galéria
Álláspályázatok Pályaorientációs fórum
Rólunk írták
Hasznos olvasmányok
 
 

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás, gondozás

Korai fejlesztés keretében olyan 0-5 éves korú kisgyermekek számára nyújtunk segítséget, akiknek fejlődése eltér a velük azonos korú gyermekekétől. A korai fejlesztés egyénre szabott, tervszerűen felépített fejlesztő és terápiás segítséget jelent, amely minden esetben a szülők bevonásával történik. A szülők tanácsot kaphatnak gyermekük nevelésével kapcsolatban felmerülő pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi, életvezetési kérdésekben és megismerhetik azokat a fejlesztő módszereket, amelyekkel gyermekük számára a legoptimálisabb fejlődésmenet biztosítható.

Mikor van szükség korai fejlesztésre?

Korai fejlesztésre akkor van szükség, ha a gyermek fejlődése egy vagy több területen elmarad az életkorának megfelelő fejlődési szinttől.

A fejlődésbeli elmaradás általában a következő területeken mutatkozik meg:
- értelmi fejlődésbeli elmaradás
- mozgásproblémák
- megkésett beszédfejlődés
- hallásprobléma
- látásprobléma
- szociális és érzelmi fejlődés problémái
- étkezéssel, alvással, szobatisztasággal kapcsolatos gondok.

Mi a korai fejlesztés célja?

A korai fejlesztés célja, a fejlődési elmaradás, sérülés korai életszakaszban történő felismerése, majd ezt követően a sérült, vagy lassabban kialakuló képességek fejlesztése, a jobb életminőség és a szociális kapcsolatok támogatása, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának elősegítése.

Hogyan lehet igénybe venni a szolgáltatást?

A korai fejlesztésre való jogosultság megállapítását a szülő kezdeményezheti a pedagógiai szakszolgálatok szervezetén belül működő az országos vagy megyei szakértői bizottságoknál. Fontos, hogy a probléma észlelését követően mihamarabb kezdeményezzék a vizsgálatot, mert ez nagyban befolyásolja a fejlesztés sikerét.
18 hónaposnál fiatalabb gyermekek korai fejlesztését gyermekneurológiai szakorvos is javasolhatja, ebben az esetben a szakértői bizottság a szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény alapján is elkészítheti szakértői véleményét. Harmadik életévét betöltött kisgyermek csak akkor vehet részt korai fejlesztésben és gondozásban, ha a szakértői bizottság véleménye alapján nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe.
A vizsgálatokon minden esetben jelen lehet a szülő is. A szakemberek a diagnosztikai eredmények ismeretében, a szülő egyetértésével alakítják ki a fejlesztési javaslatot, melynél figyelembe veszik a család igényeit, lehetőségeit is.
A szakértői véleményben foglaltak alapján, a gyermekek életkoruktól és speciális nevelési igényüktől függően, heti rendszerességgel vehetnek részt egyéni és/vagy csoportos foglalkozásokon. A foglalkozások időpontját és időtartamát a gyermekek életkori sajátosságaihoz és életritmusához igazítjuk és a szülővel hosszabb távra előre egyeztetjük.

Hol vehető igénybe a korai fejlesztés?

- A korai fejlesztés igénybe vehető a megyei pedagógiai szakszolgálatok tagintézményeiben. A tagintézmények általában járási szinten szerveződnek így viszonylag rövid utazással megközelíthetőek a vidéken élő családok számára is. A korai fejlesztésben részesülő gyermek és kísérője részre utazási költségtérítés igényelhető. Amennyiben a személygépkocsival, vagy tömegközlekedéssel történő utazás nem megoldható a családok számára, a szakszolgálat munkatársai segítséget nyújtanak a különböző támogató szolgálatokkal történő kapcsolatfelvételhez.
- A bölcsődei nevelésben részesülő gyermekek korai fejlesztését – szülői igény alapján – az ellátó bölcsődei intézményben végezik a szakszolgálat munkatársai, amennyiben a feladat ellátásához szükséges feltételek az adott intézményben biztosítottak.
- Ha a korai fejlesztés és gondozás igénybevétele a pedagógiai szakszolgálati intézményben nem oldható meg, a gyermek fejlesztésére otthoni ellátás keretében is sor kerülhet.

Szakembereinkről:

A terápiás és fejlesztő foglalkozásokat gyógypedagógusok, konduktorok, logopédusok, gyógytornászok vezetik. Intézményünkben komplex gyógypedagógiai fejlesztésen, konduktív pedagógiai ellátáson, nyelvi és kommunikációs fejlesztésen túl szakembereink hidroterápiát és Tervezett Szenzomotoros Tréninget is alkalmaznak. A gyermek egyéni igényeinek megfelelően a fejlesztés során felhasználják a dinamikus szenzoros integrációs terápia, az augmentatív és alternatív kommunikáció, a bazális stimuláció és a zeneterápia egyes elemeit, eszközkészletét is. A szakemberek a hátrányok leküzdésére személyre szabott, tervszerűen felépített fejlesztési tervet állítanak össze, amely magában foglalja a család számára nyújtandó segítséget is.

 
  © 2013-2018 Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat