Tisztelt Szülők!

Tisztelt Partnereink!

2020. június 2-ától a pedagógiai szakszolgálatok fokozatosan áttérhetnek a digitális munkarendről a személyes találkozást igénylő feladatellátásra.

Ennek megfelelően a járványügyi szabályok betartásával, a gyermekekés kollégáink egészségének megőrzése érdekében, fokozatosan indítjuk újra tevékenységeinket.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. június hónapban – a nyári szünetet megelőzően – a következőképpen látjuk el egyes szakfeladatainkat:

  • Megyei és járási szakértői bizottsági tevékenység: elindulnak a vizsgálatok Székhelyünkön és valamennyi tagintézményünkben.
  • Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás: lehetőséget biztosítunk személyes terápiás alkalmakra, de természetesen továbbra is választható az online kapcsolattartás is.
  • Nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás: az előző hónapokban már alkalmazott digitális munkarend marad érvényben.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Tájékoztatás a járványveszély miatt hozott intézkedéseinkről

Ezúton tájékoztatjuk a vizsgálatra érkező gyermekek szüleit/ törvényes képviselőjét a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál alkalmazandó, COVID-19 vírussal összefüggésben hozott egészségmegőrző rendelkezésekről.

ARCMASZK használata már az Intézménybe történő belépéskor és az Intézményben tartózkodás teljes időtartama alatt KÖTELEZŐ mindannyiunk számára!

A koronavírus-járványra tekintettel Intézményünkbe csak a vizsgálandó gyermek és legfeljebb még két fő léphet be: két szülő, vagy gyámság esetén a vizsgálandó gyermek gyámja és a nevelőszülő, egyéb törvényes képviselő. A gyermekhez tartozó két főn túl (másik családtag / rokon) számára a belépés jelenleg NEM lehetséges, ettől eltekinteni nem áll módunkban! A várhelyiségben egyszerre csak egy család tartózkodhat! A vizsgálatokat minél kevesebb résztvevő jelenlétében kell lebonyolítani.

A KÉZFERTŐTLENÍTÉS kötelező az Intézménybe lépéskor a bejárati ajtónál elhelyezett szerrel! Mosdó használatát követően ismételt kézfertőtlenítés szükséges, a kézmosás és fertőtlenítés szabályos lépéseit bemutató ábrasor szerint. Az Intézményben kihelyezett fertőtlenítési pontokon lévő szerek használatára igény szerint bármikor lehetőségük nyílik.

AZ ÓVINTÉZKEDÉSEK BETARTÁSA KÖTELEZŐ!

Kérjük, készítsék fel gyermekeiket arra a látványra, hogy szakembereink arcmaszkban fognak dolgozni!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy jelentős késés esetén a gyermek vizsgálatát az adott napon már nem áll módunkban teljesen elvégezni, mivel a soron következő időpontra pontosan érkező gyermek/tanuló vizsgálatának megkezdését nem halasztjuk.

A vizsgálatok időigényesek, emiatt javasoljuk, hogy hozzanak magukkal ételt és italt gyermekük számára!

Kérjük, hogy amennyiben betegség gyanúját észlelnék gyermekükön, saját magukon, családtagjukon vagy az Önökkel és gyermekükkel kontaktusba lépett más személyen, úgy a gyermeket ne hozzák el vizsgálatra, távolmaradásukat pedig telefonon vagy emailben jelezzék Szakszolgálatunk felé. Új időpontot kérni szintén telefonon, vagy emailben van lehetőség.

Kérjük a tisztelt szülők együttműködését, gyermekeik fejlődése érdekében!

Tisztelettel:

Gellén Melinda

főigazgató

 

Kedves Szülők!

Egy új élet, egy gyermek születése a családban a legnagyobb örömök közé tartozik. Ahogy az egyes ember, úgy minden család is különböző, egyedi és megismételhetetlen, a maga gyengeségeivel, erősségeivel, vágyaival, terveivel, reményeivel és lehetetlenségeivel együtt. Vannak családok, amelyek egészséges normálisan fejlődő gyermeket nevelnek és vannak családok, amelyekben a gyermek különleges figyelmet igényel. Ez a figyelem vonatkozhat a gyermek egész személyiségére, beszédére, mozgására, tanulási folyamataira, magatartására, szocializációjára, stb.

Intézményünk, a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat segít a szülőknek a felmerülő kérdések megválaszolásában, fejlesztési lehetőségeket kínál fel, együttműködve a családokkal. Nagyon fontos a korai felismerés, a szakember mielőbbi találkozása a gyermekkel, a komplex terápia elindítása a hatékony fejlesztés érdekében.

Minden gyermeknek, így a különleges figyelmet igénylőknek is joga van ahhoz, hogy jól érezze magát, s ahhoz is, hogy rosszul: egyaránt joga van a kudarchoz és a sikerhez, joga van mosolyogni, és joga van sírni. Minden gyermeknek joga van az egyenlő bánásmódhoz.

Szakmai feltételeink adottak az összetett problémák feltárására és megoldására pszichológusok, gyógypedagógusok, logopédusok, fejlesztő pedagógusok, családterapeuták, gyógytestnevelők állnak rendelkezésre.

Gellén Melinda
főigazgató