www.zalaszakszolgalat.hu  
 
Intézményvezetés Aktualitások
Kapcsolat, nyitva tartás Székhely
Különös közzétételi lista Zalaegerszegi Tagintézmény
Letölthető nyomtatványok Nagykanizsa-Letenyei
Tagintézmény
Álláspályázatok Keszthelyi Tagintézmény
Rólunk írták Lenti Tagintézmény
Hasznos olvasmányok Zalaszentgróti Tagintézmény
Galéria
 
 

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás, gondozás

Korai fejlesztés keretében olyan 0-5 éves korú kisgyermekek számára nyújtunk segítséget, akiknek fejlődése eltér a velük azonos korú gyermekekétől. A korai fejlesztés egyénre szabott, tervszerűen felépített fejlesztő és terápiás segítséget jelent, amely minden esetben a szülők bevonásával történik. A szülők tanácsot kaphatnak gyermekük nevelésével kapcsolatban felmerülő pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi, életvezetési kérdésekben és megismerhetik azokat a fejlesztő módszereket, amelyekkel gyermekük számára a legoptimálisabb fejlődésmenet biztosítható.

Mikor van szükség korai fejlesztésre?

Korai fejlesztésre akkor van szükség, ha a gyermek fejlődése egy vagy több területen elmarad az életkorának megfelelő fejlődési szinttől.

A fejlődésbeli elmaradás általában a következő területeken mutatkozik meg:
- értelmi fejlődésbeli elmaradás
- mozgásproblémák
- megkésett beszédfejlődés
- hallásprobléma
- látásprobléma
- szociális és érzelmi fejlődés problémái
- étkezéssel, alvással, szobatisztasággal kapcsolatos gondok.

Mi a korai fejlesztés célja?

A korai fejlesztés célja, a fejlődési elmaradás, sérülés korai életszakaszban történő felismerése, majd ezt követően a sérült, vagy lassabban kialakuló képességek fejlesztése, a jobb életminőség és a szociális kapcsolatok támogatása, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának elősegítése.

Hogyan lehet igénybe venni a szolgáltatást?

A korai fejlesztésre való jogosultság megállapítását a szülő kezdeményezheti a pedagógiai szakszolgálatok szervezetén belül működő az országos vagy megyei szakértői bizottságoknál. Fontos, hogy a probléma észlelését követően mihamarabb kezdeményezzék a vizsgálatot, mert ez nagyban befolyásolja a fejlesztés sikerét.
18 hónaposnál fiatalabb gyermekek korai fejlesztését gyermekneurológiai szakorvos is javasolhatja, ebben az esetben a szakértői bizottság a szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény alapján is elkészítheti szakértői véleményét. Harmadik életévét betöltött kisgyermek csak akkor vehet részt korai fejlesztésben és gondozásban, ha a szakértői bizottság véleménye alapján nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe.
A vizsgálatokon minden esetben jelen lehet a szülő is. A szakemberek a diagnosztikai eredmények ismeretében, a szülő egyetértésével alakítják ki a fejlesztési javaslatot, melynél figyelembe veszik a család igényeit, lehetőségeit is.
A szakértői véleményben foglaltak alapján, a gyermekek életkoruktól és speciális nevelési igényüktől függően, heti rendszerességgel vehetnek részt egyéni és/vagy csoportos foglalkozásokon. A foglalkozások időpontját és időtartamát a gyermekek életkori sajátosságaihoz és életritmusához igazítjuk és a szülővel hosszabb távra előre egyeztetjük.

Hol vehető igénybe a korai fejlesztés?

- A korai fejlesztés igénybe vehető a megyei pedagógiai szakszolgálatok tagintézményeiben. A tagintézmények általában járási szinten szerveződnek így viszonylag rövid utazással megközelíthetőek a vidéken élő családok számára is. A korai fejlesztésben részesülő gyermek és kísérője részre utazási költségtérítés igényelhető. Amennyiben a személygépkocsival, vagy tömegközlekedéssel történő utazás nem megoldható a családok számára, a szakszolgálat munkatársai segítséget nyújtanak a különböző támogató szolgálatokkal történő kapcsolatfelvételhez.
- A bölcsődei nevelésben részesülő gyermekek korai fejlesztését – szülői igény alapján – az ellátó bölcsődei intézményben végezik a szakszolgálat munkatársai, amennyiben a feladat ellátásához szükséges feltételek az adott intézményben biztosítottak.
- Ha a korai fejlesztés és gondozás igénybevétele a pedagógiai szakszolgálati intézményben nem oldható meg, a gyermek fejlesztésére otthoni ellátás keretében is sor kerülhet.

Szakembereinkről:

A terápiás és fejlesztő foglalkozásokat gyógypedagógusok, konduktorok, logopédusok, gyógytornászok vezetik. Intézményünkben komplex gyógypedagógiai fejlesztésen, konduktív pedagógiai ellátáson, nyelvi és kommunikációs fejlesztésen túl szakembereink hidroterápiát és Tervezett Szenzomotoros Tréninget is alkalmaznak. A gyermek egyéni igényeinek megfelelően a fejlesztés során felhasználják a dinamikus szenzoros integrációs terápia, az augmentatív és alternatív kommunikáció, a bazális stimuláció és a zeneterápia egyes elemeit, eszközkészletét is. A szakemberek a hátrányok leküzdésére személyre szabott, tervszerűen felépített fejlesztési tervet állítanak össze, amely magában foglalja a család számára nyújtandó segítséget is.

 
  © 2013-2018 Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat