www.zalaszakszolgalat.hu  
 
Intézményvezetés Székhelyintézmény
Kapcsolat, nyitva tartás Zalaegerszegi Tagintézmény
Különös közzétételi lista Nagykanizsa-Letenyei
Tagintézmény
Letölthető nyomtatványok Keszthelyi Tagintézmény
Álláspályázatok Lenti Tagintézmény
Rólunk írták Zalaszentgróti Tagintézmény
Hasznos olvasmányok
 
 
Konduktív nevelés

A módszert,1945 után Budapesten dolgozta ki Pető András orvos-pedagógus. Az addig gyógyíthatatlannak tartott idegrendszeri károsodás okozta mozgássérülés az agyi tartalékok módosításával konduktív módon (rávezetéssel) jelentősen javítható. Napjainkban a komplex, személyiségfejlesztő rehabilitációs módszer világszerte jól ismertté vált, és felhasználásra került.

A Pető-módszer lett az első olyan Hungarikum, amely nem egy kézzelfogható konkrét "termék", hanem egy szellemi pedagógiai módszer, amelynek jelentősége viszont nagyon is kézzelfogható.

Jogszabály által meghatározottak szerint:

(1) A konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható.

(2) A fejlesztő foglalkozás a szakértői bizottság szakértői véleményében meghatározottak szerint lehet egyéni vagy csoportos foglalkozás.

(3) A konduktív pedagógiai ellátás feladatainak megvalósításában a szülő közreműködhet.

(4) A konduktív pedagógiai ellátás a tanév rendjéhez igazodik és év közben is megkezdhető.

Ki végezheti a konduktív ellátást?

A Nemzetközi Pető Intézetben végzett konduktor-tanítók végezhetik az ellátást.

Kiknek nyújt segítséget a konduktor?

Az idegrendszeri károsodás következtében gerinchasadékos, mozgás koordináció hiányos, athetotikus, féloldali bénulásos, mozgássérültek körébe tartozó gyerekeknek.

Gyermek cerebromotorikus sérülések
1. Csökkent izomtónus
2. Fokozott izomtónus (spasmus)
 • Négy végtagra kiterjedő (tetraparesis)
 • Féloldali (hemiparesis, hemiplegia)
 • Diplegia (csak az alsó végtagra kiterjedő)
 • Egy végtag sérülése (monoplegia)
3. Változó izomtónus
 • Athetosis (túlmozgás)
 • Ataxia (koordináció, egyensúlyzavara)
 • Tremor

Spinamotorikus dysfunkciók (Gerincvelő laesio, Spina bifida, Gerincvelő traumás sérülései

Perifériás idegrendszeri sérülések (pl.: Plexus brachialis)

Mi az alapja az ellátásnak?

A szakértői bizottság szakvéleménye és, a konduktív vizsgálat megállapításai alapján tervezi meg a konduktor a szükséges feladatokat. A mozgás fejlesztése nem különálló feladat, hanem a személyiség alakításának fontos, és szerves része. Jelentős figyelmet kap az önkiszolgáló tevékenységek köre, az akarati funkciók valamint a cselekvés iránti indíték.

A módszer lényege és célja, hogy megfelelő célok közvetítésével, komplex tevékenységek rendszere útján rávezesse az embert a belső szervezésmód kialakítására, az idegrendszer koordinációjára. A konduktív pedagógia egyik legfontosabb célkitűzése függetlenül az életkortól, az hogy tanulni tanítson, azaz a tanulási képességeket fejlessze. Az így végzett csoportos komplex program magában foglalja az egyén és a csoportra szabott különféle mozgásos és kognitív feladatokat, azok gyakorlását, az újonnan tanultak alkalmazását különböző szituációkban. A gyerekeknek a helyes intenciót tanítjuk, ami segíti a mozgás összerendezését, belsővé válását, automatizálását.(intenció: olyan belső, előzetes képződmény, ami megindítja a koordinációt, összerendezést az idegrendszerben, speciális emberi aktivitás, belső késztetés.) Az önállóságra szoktatás a cél, melyhez számos segédeszközt vesz igénybe. A konduktív nevelés célja tehát az orthofunkció kialakítása, azaz a helyes működés elérése az idegrendszerben. Ennek érdekében nem a fogyatékosság megváltoztatására törekszünk, hanem a változásra képes ember segítésére.

A módszer akkor a legjobb hatásfokú, ha minél hamarabb kezdik el a beteg kezelését, ezért a korai felismerés rendkívül fontos. A fejlesztést, a szülőket is bevonva, érdemes korán elkezdeni, figyelve, hogy otthon is a rendszeresen gyakorolás megtörténjen. A konduktív nevelés egy komplex együttműködést igénylő hosszú, időigényes, de eredményes folyamat.

A konduktív pedagógia során:

- lazulnak a feszes izmok, erősödnek a gyengék,
- fejlődik az értelem (életkornak megfelelő értelmi fejlesztés során)
- javul a beszéd
- fejlődik a mozgás,
- „ön”-indította, aktív mozgás alakul ki,
- a tanult mozgásokat a naprend egyéb tevékenységeikben is kamatoztatni tudják


A konduktív nevelés keretein belül koraszülött, megkésett mozgásfejlődésű gyerekek fejlesztése, központi idegrendszer sérültek tanítása, integrációjuk segítése, napirend kialakítása, életvitel programok tervezése, halmozottan sérültek fejlesztése, diszlexia prevenció, figyelem és koordináció fejlesztése valósulhat meg.

A végső cél: a mozgássérültet az akarati funkciók fejlesztésének segítségével alkalmassá tenni az önálló életvitelre és a társadalmi integrációra.

 
  © 2013-2017 Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat