Tisztelt Szülők!

Tisztelt Partnereink!

Ezúton tájékoztatjuk az Intézményünkbe érkező gyermekek szüleit/ törvényes képviselőjét, valamint partnereinket a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál alkalmazandó, COVID-19 vírussal összefüggésben hozott egészségmegőrző rendelkezésekről.


Az Intézmény közösségi helyiségeiben az arcmaszk használata az intézményben tartózkodás teljes időtartama alatt kötelező. Saját és gyermekük arcmaszkjáról a szülők/jogi képviselők maguk gondoskodnak. A 1,5 méteres védőtávolság betartása kötelező.

 

A foglalkozások és a vizsgálatok során, az arcmaszk használata ajánlott, a 1,5 méteres távolság megtartása pedig abban az esetben is kötelező, ha terápia, vizsgálati eljárás sajátosságaira tekintettel az arcmaszk használata nem oldható meg.


A Székhely és a tagintézmények épületeiben csak indokolt esetben és céllal tartózkodhat olyan személy, aki nem az adott tagintézmény /Székhely alkalmazottja (látogató). A látogatókat minden esetben regisztrálni kell, adataik, elérhetőségük rögzítésével (telefonszám, lakcím, e-mail cím).


A fentiek miatt kérjük, hogy gyermekük csak egy fő kísérővel érkezzen az Intézménybe, szakértői bizottsági tevékenység esetén viszont lehetőség van mindkét szülő megjelenésére.


Az Intézménybe lépéskor kötelező a kézfertőtlenítés, a bejárati ajtónál elhelyezett szerrel. Az intézményben tartózkodás teljes időtartama alatt, a kihelyezett fertőtlenítési pontokon lehetőség van a kézfertőtlenítésre. A kézfertőtlenítőt a gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.


A partnerintézményekben tartott foglalkozásokra járványügyi szempontból az adott intézmény eljárásrendje az irányadó.


Kérjük, hogy amennyiben betegség gyanúját észlelnék gyermekükön, saját magukon, családtagjukon vagy az Önökkel és/vagy gyermekükkel kontaktusba került más személyeken, úgy a gyermeket ne hozzák el a foglalkozásra, vizsgálatra, távolmaradásukat pedig telefonon vagy emailben jelezzék Szakszolgálatunk felé. Új időpontot kérni szintén telefonon, vagy emailben van lehetőség.


Kérjük a tisztelt szülők együttműködését, mindannyiunk egészsége érdekében!


Tisztelettel:
Gellén Melinda 

 

Kedves Szülők!

Egy új élet, egy gyermek születése a családban a legnagyobb örömök közé tartozik. Ahogy az egyes ember, úgy minden család is különböző, egyedi és megismételhetetlen, a maga gyengeségeivel, erősségeivel, vágyaival, terveivel, reményeivel és lehetetlenségeivel együtt. Vannak családok, amelyek egészséges normálisan fejlődő gyermeket nevelnek és vannak családok, amelyekben a gyermek különleges figyelmet igényel. Ez a figyelem vonatkozhat a gyermek egész személyiségére, beszédére, mozgására, tanulási folyamataira, magatartására, szocializációjára, stb.

Intézményünk, a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat segít a szülőknek a felmerülő kérdések megválaszolásában, fejlesztési lehetőségeket kínál fel, együttműködve a családokkal. Nagyon fontos a korai felismerés, a szakember mielőbbi találkozása a gyermekkel, a komplex terápia elindítása a hatékony fejlesztés érdekében.

Minden gyermeknek, így a különleges figyelmet igénylőknek is joga van ahhoz, hogy jól érezze magát, s ahhoz is, hogy rosszul: egyaránt joga van a kudarchoz és a sikerhez, joga van mosolyogni, és joga van sírni. Minden gyermeknek joga van az egyenlő bánásmódhoz.

Szakmai feltételeink adottak az összetett problémák feltárására és megoldására pszichológusok, gyógypedagógusok, logopédusok, fejlesztő pedagógusok, családterapeuták, gyógytestnevelők állnak rendelkezésre.

Gellén Melinda
főigazgató